Home / Portfolio / Framed Signed Print Cardiff Pub Series The Pantmawr Inn
Framed Signed Print Cardiff Pub Series The Pantmawr Inn

Cardiff Pub Series:   The Pantmawr Inn

Where it all began.

The Pantmawr is located in the Pantmawr estate in North Rhiwbina. It has a large car park, great beer garden that caters for children. A large open bar area and a snug. It also boasts a function room that can accommodate 40 people. With a coach house look & feel the pub is attractive to customers all year round.

In 2017, owner James Lovegrove commissioned Christopher to produce an original artwork in his own style. A number of Christopher Langley’s images are on display in the lounge.

Your canvas print will be supplied post free, ready to hang, varnished and hand signed by Christopher Langley, complete with a numbered certificate of authenticity.

Each print will be made to order, so please allow at least seven days for delivery.

Yn ôl ym mis Ionawr eleni, nes i arddangosiad gelf ar gyfer grŵp busnes lleol o’r enw 4N, yn Nhafarn Pantmawr yng Ngogledd Caerdydd.

Mae perchennog y dafarn, James Lovegrove yn hoffi fy steil o waith, a gomisiynwyd i mi i greu portreadau o’i tair tafarn yng Nghaerdydd.

Ar ôl y rhain eu cwblhau, roedd gan James y syniad o greu cyfres o baentiadau o Caerdydd Tafarndai, ddoe a heddiw.

Nawr, mae ein nod i ddweud hanes y tafarnau y ddinas mewn cyd-destun hanesyddol a diwylliannol, i ddod draw i’r arddangosfa yn y Gerddi Waterloo Teahouse ac edrych ar y printiau a phaentiadau.

Dwi’n gobeithio y bydd yn eu hysbrydoli i adrodd atgofion melys a straeon sydd ganddyn nhw am y tafarnau.

Dafarnai Caerdydd wedi bod wrth galon bywyd y ddinas ers canrifoedd. Gan fod nifer o dafarndai yn cau neu’n wynebu dyfodol ansicr, mae’n bwysig bod eu rôl yn cael ei gydnabod a’i ddogfennu.

Mae fy ngwaith wedi cael ei harddangos mewn sawl man cyhoeddus de Cymru, gan gynnwys yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd lle yr wyf yn un o’r artistiaid preswyl. Mae fy ngwaith hefyd wedi bod yn destun dau arddangosfeydd unigol blaenorol Cymraeg Cenedlaethol, un yn y Senedd yn dau fil phedwar ar ddeg.

 

James Lovegrove at The Pantmawr, Cardiff receives a painting of Caerphilly from Christopher.

Order The Pantmawr

CONTACT US

Tel : 02920 733324 M : 07792 295502