Home / S4C Interview Christopher Langley's Cardiff Pub Art Exhibition | Welsh Artist

AUG

3

S4C Interview Christopher Langley’s Cardiff Pub Art Exhibition

S4C’ magazine programme ‘Heno’ (Tonight) was present at Christopher’s seventh solo exhibition Launch Evening at Walterloo Gardens Teahouse in Roath. Rhodri Davies interviewed Christopher on his ideas and inspiration for the Cardiff Pub Series.

Chris’ exhibition Cardiff Pubs – Past Present featuring the landmark pubs of Cardiff will open at the Waterloo Teahouse & Gallery in Roath on August 2.

The artworks, including framed prints, originals, and unframed prints, will be on display until September 4 and will include paintings of famous pubs such as The Cow & Snuffers, The Vulcan, The Golden Cross, and The White Swan Hotel.

Chris said: “My aim is to tell the story of the pubs of the city in a historical and cultural context.

“I’d love people to come along to the exhibition at the Waterloo Tea Rooms and look at the prints and paintings. I hope it will inspire them to remember their great stories about the pubs.

“Cardiff’s pubs have been at the heart of the city’s life for centuries. As many pubs are closing or facing an uncertain future, it’s important that their role is recognised and documented.”

Chris’ work has been on display in several public places across Wales, including at the Celtic Manor Resort in Newport where he is one of the artists in residence. His work has also been the subject of two previous solo exhibitions.

This exhibition’s previous six-week run at Insole Court in Llandaff proved a major success. Now, the people of Roath have the chance to view the artworks close to their homes.

Inspired by Wales – its people, its buildings, and its landscape – Chris has sold works to private and business clients across the UK and internationally.

He is available for private commissions and encourages individuals and businesses interested in purchasing art for their premises to come along to the exhibition to view his work.

Yn ôl ym mis Ionawr eleni, nes i arddangosiad gelf ar gyfer grŵp busnes lleol o’r enw 4N, yn Nhafarn Pantmawr yng Ngogledd Caerdydd.

Mae perchennog y dafarn, James Lovegrove yn hoffi fy steil o waith, a gomisiynwyd i mi i greu portreadau o’i tair tafarn yng Nghaerdydd.Ar ôl y rhain eu cwblhau, roedd gan James y syniad o greu cyfres o baentiadau o Caerdydd Tafarndai, ddoe a heddiw.

Nawr, mae ein nod i ddweud hanes y tafarnau y ddinas mewn cyd-destun hanesyddol a diwylliannol, i ddod draw i’r arddangosfa yn y Gerddi Waterloo Teahouse ac edrych ar y printiau a phaentiadau.

Dwi’n gobeithio y bydd yn eu hysbrydoli i adrodd atgofion melys a straeon sydd ganddyn nhw am y tafarnau.

Dafarnai Caerdydd wedi bod wrth galon bywyd y ddinas ers canrifoedd. Gan fod nifer o dafarndai yn cau neu’n wynebu dyfodol ansicr, mae’n bwysig bod eu rôl yn cael ei gydnabod a’i ddogfennu.

Mae fy ngwaith wedi cael ei harddangos mewn sawl man cyhoeddus de Cymru, gan gynnwys yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd lle yr wyf yn un o’r artistiaid preswyl. Mae fy ngwaith hefyd wedi bod yn destun dau arddangosfeydd unigol blaenorol Cymraeg Cenedlaethol, un yn y Senedd yn dau fil phedwar ar ddeg.

 


0 Comments

CONTACT US

Tel : 02920 733324 M : 07792 295502